Erhvervspsykologisk Udvikling udbyder konsulentydelser inden for det erhvervspsykologiske område til både private og offentlige virksomheder med fokus på bl.a. udvikling af individer, grupper og organisationer. Med afsæt i organisationens strategi og kultur skræddersys hver enkelt opgave i samarbejde med kunden med henblik på at opnå det bedste resultat.

Erhvervspsykologisk Udvikling baserer sine ydelser på en professionel samarbejdsrelation til ledere, konsulenter og HR partnere. Erhvervspsykologisk Udvikling løser opgaver i samarbejde med et stort netværk af øvrige konsulentvirksomheder.

Erhvervspsykologisk Udvikling indgår i tæt partnerskab med HR organisationen i både større og mindre virksomheder. Det kan være hensigtsmæssigt for HR at have faste eksterne konsulenter tæt knyttet til sig til de opgaver, hvor HR ikke selv har kompetencen eller har fravalgt selv at løse den pågældende opgave. Det kan også være at virksomheden har en HR partner som skal læres op i diverse udviklingsaktiviteter.