Coaching og terapi

Individuel coaching
Erhvervspsykologi & Udvikling tilbyder individuel coaching til medarbejdere og ledere på alle niveauer. Med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer den enkelte står i arbejdes der med at skabe klarhed over hvad der ligger til grund og hvad der er af handlemuligheder.

Et coachingforløb kan vare alt fra 1-8 seancer á 1,5 time. Der er ingen emner, der er for små. Der arbejdes typisk med rolleafklaring, organisatoriske ændringer, udfordringer med medarbejdere/chefer, forvaltning af lederrollen, gennemslagskraft og personlig kommunikation.

Coaching af ledelsesteams
Mange ledergrupper bliver sat under pres i disse år og der kan være brug for at have et udviklingsrum, hvor det er muligt at undersøge, hvad der sker i og uden for gruppen for at kunne få øje på nye muligheder og i højere grad at agere som en handlekraftig ledelse. Erhvervspsykologi & Udvikling har gode erfaringer med at arbejde med ledergrupper over længere tid for at ruste dem til at stå stærkt i og uden for organisationen.

Terapi
Jeg har en uddannelse i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), som er en tre årig uddannelse godkendt af Dansk Psykologforening.