Ledelsesudvikling

Erhvervspsykologisk Udvikling har mange års erfaring med lederudvikling og kursus virksomhed på forskellige niveauer i private såvel som offentlige organisationer og tilbyder derfor udvikling og gennemførelse af kortere eller længere lederudviklings- og kursusforløb. Alle forløb skræddersys den enkelte organisations behov.

Eksempler på kurser er; Ledelsesbaseret Coaching, Det Personlige Lederskab, Samtaletræning: vanskelige samtaler, 1-1 samtaler, afskedigelse, advarsler, MUS og feedback, Situationsbestemt Ledelse, Anerkendende Ledelse

Ledelsesnetværk
Som leder kan man have brug for at sparre med andre ledere fra forskellige steder i organisationen med det formål at opbygge netværk og skabe tættere relationer samt at dele de udfordringer man som leder oftest står i. Erhvervspsykologisk Udvikling faciliterer disse netværk. Et typisk forløb kan være; 5 gange årligt med en klar dagsorden og oplæg om aktuelt emne samt drøftelse af de problemstillinger lederne står i lige nu.