Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Afbud: Ved aflysning af samtaler der sker på kundens foranledning senere end 24 timer før aftalte tidspunkt faktureres hele beløbet.

Ved aflysning af konsulentopgaver der sker på kundens foranledning senere end 6 uger før aftale tidspunktet faktureres 50 % af det aftalte beløb. Ved tilsvarende aflysninger senere end 14 dage før faktureres hele beløbet.

Betalingsfrist 14 dage netto kontant

Kørsel afregnes efter statens takster.