Teams og grupper

Erhvervspsykologi & Udvikling arbejder med teamudvikling, kommunikation & samarbejde og proceskonsultation i teams.

Nogle teams er velfungerende og har brug for at øge deres fokus på en konkret udfordring, andre teams er mindre velfungerende i en periode og har brug for hjælp til at komme tilbage på sporet og have fokus på kerneydelsen, mens andre teams er optaget af at udvikle deres evne til konstruktive dialoger i hverdagen og på møder.

Nogle teams er nye eller ”sammenbragte”. Fusioner og sammenlægninger er en del af hverdagen for mange organisationer og det er derfor nødvendigt at sikre at alle både ledere og medarbejdere kommer ordentligt igennem fusionen så tabet af effektivitet mindskes mest muligt.

Uanset udfordringen kan der være brug for at hente ekstern hjælp til at styre dialogen og processen for at sikre en sober og ordentlig proces og at dialogen munder ud i noget konkret.